Lt En
Pradžia
en

Apie jėgainę

Vienoje moderniausių Europoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje vienu metu gaminama elektros ir šilumos energija. Jėgainė gali pagaminti apie 40 proc. metinio sostinės centralizuotos šilumos poreikio. Likęs šilumos poreikis patenkinamas kitų nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjų.

Jėgainėje naudojamas dviejų rūšių kuras – po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos nepavojingos komunalinės atliekos, o taip pat – biokuras. Atliekų bloką sudaro vienas katilas, o biokuro bloką – du katilai.

Be to, Vilniaus kogeneracinė jėgainė per metus gali pagaminti tiek elektros energijos, kiek pakanka aprūpinti maždaug 320 tūkst. namų ūkių.

Jėgainėje ypač didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai, todėl čia naudojamos moderniausios teršalų valymo sistemos, atitinkančios geriausiai prieinamus gamybos būdus, be to, užtikrinama nuolatinė emisijų stebėsena.

Užtikrinant aukščiausius aplinkosaugos standartus naudojamos šios technologijos:

  • Selektyvusis nekatalitinis valymas – skirtas azoto oksidų išmetamuosiuose dūmuose valymui
  • Pusiau sauso dūmų valymo įrenginiai – skirti rūgštinių dujų (HCI, HF, SO2) valymui, kuris vyksta naudojant šarminį reagentą (gesintas kalkes) ir aktyviąją anglį. Aktyvioji anglis absorbuoja gyvsidabrį, dioksinus, furanus ir kitas sunkias organines molekules, dalis kalkių reaguoja su anglies dioksidu.
  • Rankovinis filtras – skirtas dujų išvalymui nuo kietųjų dalelių. Ant filtro paviršiaus susidaręs dulkių sluoksnis taip pat papildomai sulaiko rūgštinius komponentus bei smulkesnes daleles.

Projektas įgyvendintas Europos Sąjungos, Europos investicijų banko ir nuosavomis lėšomis.

Techniniai duomenys

Vieta

Adresas: Jočionių g. 13, Vilnius.

Priimant sprendimą dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės vietos buvo atsižvelgiama į techninius bei teisinius sklypo parametrus, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus, atstumą iki gyventojų, klientų bei kuro šaltinių.

   

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU